Барај - Тагови
Пребарување - Содржина
Барај - Тагови
Пребарување - Содржина
Фудбалско опрема
Продавница Puma.com

Тактичка теорија на периодизација

Моделот за обука е детален во рамките на 4 меѓусебно поврзаните моменти на игра, обука за специфични однесувања во серија вежби кои предизвикуваат специфичен стил на игра. Секоја фаза е дополнително исцртана во физичката област на фудбалскиот терен со кој се поврзува одредена тема. Користете го интерактивниот модел подолу за да се поврзат со различните фази на обука.