Барај - Тагови
Пребарување - Содржина
Барај - Тагови
Пребарување - Содржина
Фудбалско опрема
Продавница Puma.com

Создавање и искористување на просторот во широк области

тип: Фаза на игра
Години: 16
Фаза на игра: Напаѓање
Интензитет (обем на работа): Медиум