Барај - Тагови
Пребарување - Содржина
Барај - Тагови
Пребарување - Содржина
Фудбалско опрема
Продавница Puma.com

20 Yrd агилност Тест

Поставете три конуси маркери во права линија, точно пет метри оддалеченост - конуси Б, А (центар) и В. Во секоја конус ставете права преку лента за обележување. Тајмерот е поставен на нивото на центарот A конус, свртен кон спортистот. Спортистот го поминува центарот конус А со нозете еднакви растојание и паралелно со линијата на конуси. Кога е подготвен, спортистот трча кон конусот Б (допирајќи ја линијата со нога), се врти и забрзува до конусот C (допирајќи ја линијата) и завршува со забрзување низ линијата на конус А. Стоперката се стартува на првото движење на атлетичарот и го запира часовникот кога торзото на спортистот ја преминува централната линија. Оваа вежба симулира агилност на фудбалот и реакција.

Слика 1. 20Yrd тест за агилност