Барај - Тагови
Пребарување - Содржина
Барај - Тагови
Пребарување - Содржина
Фудбалско опрема
Продавница Puma.com

300 Yrd шатлот (лактат толеранс тест)

Поставување на маркери (шишарки) во 10 yrd интервали до 50yrds. Овој тест е дизајниран да ги тестираат вашите лактат систем и висок интензитет работи. Овој тест се прави со промена на насоката за да симулираат вистинска игра. Ова ја тестира вашата способност да се одржи висок интензитет работи. Одморете се минимум од 5 минути betweent овие тестови. Оваа активност може да се користат аа вежба. Просечното време е една минута да се заврши.

Слика 1. 300yrd Превоз за гостите на испитување